slider
Slider
Šipka

Aktuálně

 

Změny v penzijních produktech od 2024

Od r. 2024 zřejmě dojde k těmto změnám u penzijních produktů. Dovolujeme si vás tímto informovat. Zároveň chceme uvést některá fakta na pravou míru, jelikož na internetu se to mnohdy hemží nepřesnými informacemi. Uvádíme, že se jedná o změny schválené vládou, ale následně ještě musí projít legislativním procesem (obě komory parlamentu a prezident).

 

Penzijní smlouvy vám na vaši žádost samozřejmě včas upravíme a nastavíme dle aktuálního stavu u nás v ALFA Finance!

 1. Změna výše poskytnutého státního příspěvku

  1. Zvyšuje se maximální státní příspěvek z 230 Kč na 340 Kč/měs., čemuž odpovídá příspěvek účastníka ve výši 1.700 Kč/měs.

  2. Zvyšuje se min. částka příspěvku účastníka, od které bude státní příspěvek poskytován. Bude nutné hradit min. 500,-/měs. a tomu bude odpovídat státní příspěvek 100,-/měs.

   Penzijní spoření
   Příspěvek účastníka (Kč) Státní příspěvek (Kč) dnes Státní příspěvek (Kč) nově
   300 90 0
   400 110 0
   500 130 100
   600 150 120
   700 170 140
   800 190 160
   900 210 180
   1000 230 200
   1700 a více 230 340
 2. Na státní příspěvek nebudou mít nárok důchodci

  Novela zákona bude omezovat poskytování státního příspěvku důchodcům, kteří pobírají starobní důchod. Nově tedy budou moci využívat penzijní spoření pouze jako investiční program bez státních příspěvků.

 3. Prodlužuje se min. doba spoření na 10 let

  Dosud platilo pravidlo min. doby trvání smlouvy 5 let a min. do 60 let. Nově tak bude možné založit Doplňkové penzijní spoření min. na 10 let s minimální dobou trvání do 60 let věku a v případě splnění této doby bude možné vybrat prostředky bez sankce.

 4. Zřízení nového alternativního fondu v rámci Dopl. penzijního spoření (DPS)

  Penzijní společnosti budou moci zřídit a klientům nabídnout tzv. alternativní účastnický fond v rámci DPS. Tento fond by mohl být rizikovější než stávající dynamické/akciové fondy v DPS, protože nebude mít taková omezení do jakých aktiv investovat, jako to mají stávající fondy u DPS nyní.

 5. Dlouhodobý investiční účet (DIP)

  Dle dostupných informací se bude jednat v podstatě o konkurenční nabídku vůči stávajícím penzijním společnostem, jelikož ho budou moci zakládat banky, záložny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti apod. Tento produkt by měl být daňově podporován, tak jak známe nyní daňové úlevy např. u Dopl. penzijního spoření a Invest. životního pojištění.

 6. Daňové úlevy

  Od r. 2024 by měl být stanoven celkový limit dohromady na všechna daňově podporovaná spoření na stáří (penzijní spoření, životní pojištění, dlouhodobý invest. účet) ve výši 48.000,-/ročně (dnes platí limit 24.000,-/ročně na penzijní fondy a 24.000,-/ročně na životní pojištění). Ze strany zaměstnavatele bude platit stále stejná výše na daňové úlevy pro příspěvky do 50.000,-/ročně s ohledem na to, že bude tento limit mimo penzijního spoření a životního pojištění možno využít i na nový produkt DIP viz bod 5.

 

V čem zatím jasno není:

 • ve sdělovacích prostředcích se objevila informace, že prostředky z penzijních produktů (Doplňkové penzijní spoření a Transformované penzijní fondy) nebude možno v 60 letech vybrat jednorázově, ale pouze roční rentou v trvání 10 let. Tato informace je neověřená a současný vládní návrh s tímto nepočítá.

 • v datu účinnosti změn – obecně se hovoří o datu 1. 1. 2024, ale ani tato informace není jistá a již teď se objevují zprávy, že změny mohou být spíše až od 1.7.2024.

Doporučujeme být trpěliví a nebrat zveřejněné informace na internetu jako dogma, že to tak opravdu bude. Aktuálně nedokáže nikdo zaručit, jaká bude finální podoba uvažovaných změn.

Jsme vám k dispozici pro jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat!


 

Vyšší výnos než na spořícím účtu – aktuálně 6,25 % p.a.


Mnoho z vás řeší, kam v dnešní době uložit volné finance, které potřebujete mít dostupné.
Máme pro vás velice zajímavou alternativu ke spořícím účtům.

REPO Fond
- tento fond ukládá finanční prostředky pomocí tzv. repo operací u ČNB.
- nabízí tak možnost i drobným investorům dosáhnout nadstandardního zhodnocení
- výnos kopíruje dvoutýdenní repo sazbu ČNB (aktuálně ve výši 7 % p.a.) sníženou o 0,75 %. Pokud úroková sazba
  u ČNB vzroste, automaticky se zvýší i výnos v REPO Fondu a samozřejmě naopak.

Základní údaje:
- minimální investice 10.000,-
- případný výběr do týdne a bez poplatku
- aktuální roční zhodnocení 6,25 % p.a.

Pro koho je tato investice vhodná?
- pro velmi konzervativní klienty, kteří vyhledávají minimální riziko a dopředu dobře predikovatelný výnos
- pro ty, kteří potřebuji mít peníze operativně k dispozici
- pro krátkodobé investory, kteří potřebují dočasně uložit finance, než budou realizovat své plány

Pro jakékoli dotazy nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro vás!

 

Pro podrobnější informace k investici můžete kliknout zde:

Leták fondu
https://www.conseq.cz/getmedia/e9667e61-9ac8-4819-b9ca-24da1b5e291e/repofond-2208.pdf.aspx?ext=.pdf

2T repo sazba ČNB
https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/mp-nastroje/

Investiční upozornění ALFA Finance
https://www.alfafinance.cz/povinne-informace/investicni-upozorneni

 

 Inflace, HDP, mzdy 

        

 

 

 

 

Důchody 

Dříve se říkalo, že každý pracující člověk si na svůj důchod vydělá během svého produktivního věku a že mladší zajistí důchody starším. Tyto poučky již bohužel přestaly platit. Demografický vývoj je neúprosný a tvorba zdrojů pro důchody zaostává. Je proto důležité nespoléhat se na stát: ten Vám kvalitní důchod již zajistit nemůže. Roste tedy úloha individuální péče o svůj poproduktivní věk. 

Je nezbytné pravidelně odkládat část svého příjmu stranou, do dlouhodobých spořicích programů. Ty dokážou při dostatečné délce fungování generovat zdroje, které po Vašem odchodu do důchodu snížení Vašeho příjmu nahradí. 

Důchodový systém – prognóza vývoje do doku 2066 

Podle prognózy Českého statistického úřadu z roku 2010 dojde k rapidnímu zhoršení finanční soběstačnosti důchodového systému ČR. Problém spočívá v tom, že tzv. průběžný systém (PAYG), založený na solidaritě mladší generace se staršími ročníky, přestal fungovat. Prostředky generované systémem nestačí na úhradu nákladů na důchody již dnes. Počet důchodců se bude do roku 2055 stále zvyšovat (viz tabulka níže) a zároveň se bude snižovat počet práceschopných osob (viz grafy věkové skladby obyvatelstva). Dnes připadá jeden důchodce na dva aktivně pracující, ale tento poměr se zhorší až na neúnosnou hranici 1:1. 

Z pohledu státu je přijatelným řešením minimalizace růstu důchodů: poměr důchodu k průměrné mzdě poklesne až na 35 % v roce 2035 (a to za předpokladu, že budou realizovány všechny reformy penzijního systému). Propad životní úrovně při nástupu do starobního důchodu o 65 % bude citelný. 

Proto je důležité nespoléhat na stát a tvořit si takovou vlastní finanční rezervu, která propad příjmu vyrovná. Znamená to odkládat si po celou dobu své aktivní činnosti stranou asi 10 % pracovního příjmu. Konkrétních možností řešení je celá řada. Pomůžeme Vám při jejich výběru.

 

 

X

Upozornění na podvodnou nabídku investic do akcí Skupiny ČEZ

Upozorňujeme, že pokud jste byli osloveni s nabídkou nákupu akcií skupiny ČEZ jménem naší společnosti ALFA Finance, s.r.o., jedná se o podvod, při kterém bylo zneužito dobré jméno naší společnosti.

Pokud jste se s takovou reklamou nebo konkrétní nabídkou setkali, stránky ignorujte a v žádném případě nikam nezadávejte své osobní ani platební údaje.

Bližší informace o podvodném jednání naleznete přímo na stránkách ČEZ nebo ČNB: