slider
Slider
Šipka

Aktuálně

 

Vyšší výnos než na spořícím účtu – aktuálně 6,25 % p.a.


Vážení klienti,
mnoho z vás řeší, kam v dnešní době uložit volné finance, které potřebujete mít dostupné.
Máme pro vás velice zajímavou alternativu ke spořícím účtům.

REPO Fond
- tento fond ukládá finanční prostředky pomocí tzv. repo operací u ČNB.
- nabízí tak možnost i drobným investorům dosáhnout nadstandardního zhodnocení
- výnos kopíruje dvoutýdenní repo sazbu ČNB (aktuálně ve výši 7 % p.a.) sníženou o 0,75 %. Pokud úroková sazba
  u ČNB vzroste, automaticky se zvýší i výnos v REPO Fondu a samozřejmě naopak.

Základní údaje:
- minimální investice 10.000,-
- případný výběr do týdne a bez poplatku
- aktuální roční zhodnocení 6,25 % p.a.

Pro koho je tato investice vhodná?
- pro velmi konzervativní klienty, kteří vyhledávají minimální riziko a dopředu dobře predikovatelný výnos
- pro ty, kteří potřebuji mít peníze operativně k dispozici
- pro krátkodobé investory, kteří potřebují dočasně uložit finance, než budou realizovat své plány

Pro jakékoli dotazy nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro vás!

 

Pro podrobnější informace k investici můžete kliknout zde:

Leták fondu
https://www.conseq.cz/getmedia/e9667e61-9ac8-4819-b9ca-24da1b5e291e/repofond-2208.pdf.aspx?ext=.pdf

2T repo sazba ČNB
https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/mp-nastroje/

Investiční upozornění ALFA Finance
https://www.alfafinance.cz/povinne-informace/investicni-upozorneni

 

 Inflace, HDP, mzdy 

        

 

 

 

 

Důchody 

Dříve se říkalo, že každý pracující člověk si na svůj důchod vydělá během svého produktivního věku a že mladší zajistí důchody starším. Tyto poučky již bohužel přestaly platit. Demografický vývoj je neúprosný a tvorba zdrojů pro důchody zaostává. Je proto důležité nespoléhat se na stát: ten Vám kvalitní důchod již zajistit nemůže. Roste tedy úloha individuální péče o svůj poproduktivní věk. 

Je nezbytné pravidelně odkládat část svého příjmu stranou, do dlouhodobých spořicích programů. Ty dokážou při dostatečné délce fungování generovat zdroje, které po Vašem odchodu do důchodu snížení Vašeho příjmu nahradí. 

Důchodový systém – prognóza vývoje do doku 2066 

Podle prognózy Českého statistického úřadu z roku 2010 dojde k rapidnímu zhoršení finanční soběstačnosti důchodového systému ČR. Problém spočívá v tom, že tzv. průběžný systém (PAYG), založený na solidaritě mladší generace se staršími ročníky, přestal fungovat. Prostředky generované systémem nestačí na úhradu nákladů na důchody již dnes. Počet důchodců se bude do roku 2055 stále zvyšovat (viz tabulka níže) a zároveň se bude snižovat počet práceschopných osob (viz grafy věkové skladby obyvatelstva). Dnes připadá jeden důchodce na dva aktivně pracující, ale tento poměr se zhorší až na neúnosnou hranici 1:1. 

Z pohledu státu je přijatelným řešením minimalizace růstu důchodů: poměr důchodu k průměrné mzdě poklesne až na 35 % v roce 2035 (a to za předpokladu, že budou realizovány všechny reformy penzijního systému). Propad životní úrovně při nástupu do starobního důchodu o 65 % bude citelný. 

Proto je důležité nespoléhat na stát a tvořit si takovou vlastní finanční rezervu, která propad příjmu vyrovná. Znamená to odkládat si po celou dobu své aktivní činnosti stranou asi 10 % pracovního příjmu. Konkrétních možností řešení je celá řada. Pomůžeme Vám při jejich výběru.