slider
Slider
Šipka

Aktuálně

 

Vážení klienti,

možná jste v minulých dnech zaregistrovali, že došlo ke spojení investičních společností Pioneer Investments a Amundi Asset Management. Nástupnická společnost je právě Amundi. Jedná se o francouzskou korporaci, která má nyní (i díky Pioneer) zastoupení v 37 zemích světa cca 5.000 finančních odborníků.

 

Tímto spojením vzniká obrovská investiční korporace, která spravuje více než 1,3 bilionu EUR a přes 100 mil. klientů!
Svou velikostí se řadí jednoznačně na č. 1 v Evropě a patří i do TOP 10 ve světovém měřítku.

 

Pro vás - klienty Pioneer Investments - se vůbec nic nemění (vyjma loga). Veškeré fondy, portfolio manažeři, čísla účtů, kontakty apod. zůstává při starém.

 

Ti z vás, kteří si chtějí přečíst podrobnější informace, mohou kliknout zde.
Kdybyste cokoli potřebovali objasnit, jsme tady pro vás my na níže uvedených kontaktech!

 


Pro bližší informace kontaktujte svého finančního konzultanta ALFA Finance
nebo klientskou linku: 731 900 800 (v pracovních dnech od 8:30 do 17:00 hodin).ALFA Finance, s.r.o., se sídlem Škroupova 2, 301 00 Plzeň, IČ 26346508, zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 14409, registrovaná u České národní banky (dále jen ČNB) podle § 30 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, opravňující k poskytování investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. a) téhož zákona, spočívající v přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů pod č.j. 43/R/18/2002/3 dne 27.11.2002 je registrována k činnosti podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření pod č.j. 2012/13049/570, spisovou značkou Sp/2012/913/571. 

 

 

Archiv Newsletterů ke stažení ve formátu pdf


Prosinec 2016

 

Listopad 2016

 

 

Srpen 2016

 

 

BrexitČerven 2016

 

 

Květen 2016

 

 

Prosinec 2015

 

 

Listopad 2015

 

Inflace, HDP, mzdy 

 

 

 

 

Důchody 

Dříve se říkalo, že každý pracující člověk si na svůj důchod vydělá během svého produktivního věku a že mladší zajistí důchody starším. Tyto poučky již bohužel přestaly platit. Demografický vývoj je neúprosný a tvorba zdrojů pro důchody zaostává. Je proto důležité nespoléhat se na stát: ten Vám kvalitní důchod již zajistit nemůže. Roste tedy úloha individuální péče o svůj poproduktivní věk. 

Je nezbytné pravidelně odkládat část svého příjmu stranou, do dlouhodobých spořicích programů. Ty dokážou při dostatečné délce fungování generovat zdroje, které po Vašem odchodu do důchodu snížení Vašeho příjmu nahradí. 

Důchodový systém – prognóza vývoje do doku 2066 

Podle prognózy Českého statistického úřadu z roku 2010 dojde k rapidnímu zhoršení finanční soběstačnosti důchodového systému ČR. Problém spočívá v tom, že tzv. průběžný systém (PAYG), založený na solidaritě mladší generace se staršími ročníky, přestal fungovat. Prostředky generované systémem nestačí na úhradu nákladů na důchody již dnes. Počet důchodců se bude do roku 2055 stále zvyšovat (viz tabulka níže) a zároveň se bude snižovat počet práceschopných osob (viz grafy věkové skladby obyvatelstva). Dnes připadá jeden důchodce na dva aktivně pracující, ale tento poměr se zhorší až na neúnosnou hranici 1:1. 

Z pohledu státu je přijatelným řešením minimalizace růstu důchodů: poměr důchodu k průměrné mzdě poklesne až na 35 % v roce 2035 (a to za předpokladu, že budou realizovány všechny reformy penzijního systému). Propad životní úrovně při nástupu do starobního důchodu o 65 % bude citelný. 

Proto je důležité nespoléhat na stát a tvořit si takovou vlastní finanční rezervu, která propad příjmu vyrovná. Znamená to odkládat si po celou dobu své aktivní činnosti stranou asi 10 % pracovního příjmu. Konkrétních možností řešení je celá řada. Pomůžeme Vám při jejich výběru.