slider
Slider
Šipka

Aktuálně

 

Důležité změny od r. 2024

12. ledna 2024

Vážení klienti,

níže naleznete informace o aktuálních změnách finančních produktů. Je toho více a po prvním přečtení se nemusí jevit hned vše srozumitelně. Proto jsme vám plně k dispozici – neváhejte nás kontaktovat!

 

Doplňkové penzijní spoření (DPS) a Transformované fondy (TF) – změny od 2024

 • Státní příspěvky – změna až od 1.7.2024 (týká se DPS i TF)
  • Zvyšuje se maximální příspěvek na získání státní podpory a daňové úlevy
   • Kč 1.700,-/měs. = max. státní příspěvek Kč 340,-
    (dříve Kč 1.000,-/měs. = max. státní příspěvek Kč 230,-)
   • Daňový odpočet nově 48.000,-/ročně (dříve bylo 24.000,-)
  • Max. státní dotace a daňové úlevy docílíte při platbě 5.700,-/měs.
   (z částky 1.700,- obdržíte státní podporu a částka 4.000,- je daňový odpočet)
tabulka st. příspěvků v závislosti na platbách klienta
 • Státní příspěvek nebude přiznán starobním důchodcům od 1.7.2024 (DPS i TF)
  • Důchodci s přiznaným starobním důchodem nebudou mít nárok na státní příspěvek od 7/2024, výnos bude samozřejmě připisován i nadále.
  • Výhodnost zachování či zrušení smlouvy s námi konzultujte.
 • Podmínky výběru a trvání smlouvy – týká se nových smluv DPS od 1.1.2024
  • Smlouva bude muset trvat min. 10 let (dříve 5 let) a do 60 let (to se nemění).
  • Možnost volby jednorázového výběru a pravidelné renty (renta je daňově výhodnější, jelikož nemusím danit výnosy). Možná je nově i kombinace.
 • Převody mezi penzijními společnostmi od 1.1.2024
  • Ze „starého“ Transformovaného fondu je možné přejít přímo do Doplňkového penzijního spoření jiné penzijní společnosti.
  • Uznání elektronické žádosti o převod při ověření přes bankovní identitu (není nutné ověřovat podpis např. na Czech point).
  • Stávající Transformovaný fond je možné i tzv. „zmrazit“ a nepoužívat dále a vedle toho si založit nové moderní Doplňkové penzijní spoření.


Dlouhodobý investiční produkt (DIP) – nově od 1.1.2024

 • Nový investiční nástroj, kterým stát podporuje vytvoření rezervy na důchod třeba skrze investice do investičních fondů.
 • Maximální odpočet ze základu daně, který lze ročně čerpat, je 48.000,- (4tis./měs.).
 • Je možné využít i příspěvku zaměstnavatele, které jsou pro něj do 50.000,-/ročně daňově uznatelným nákladem a zároveň z nich neodvádí sociální ani zdrav. pojištění.
 • Do těchto maximálních limitů lze kombinovat i stávající podporované produkty, tedy Doplňkové penzijní spoření a Životní pojištění (limity se sčítají dohromady).
 • DIP není v podstatě samostatný produkt, ale lze do něj zařadit většinu stávajících investičních produktů, které však musí splňovat min. 10 let investování a dosažení min. 60 let věku.


Povinné ručení (PR) – změny v platnosti pravděpodobně již od 1.4.2024

 • Zvyšuje se minimální limit pojistného krytí na 50.000.000,- (škoda na zdraví/věci).
 • Povinnost sjednat má nyní provozovatel vozu, nikoli jeho vlastník.
 • Ruší se zelená karta (při silniční kontrole v ČR nemusíte mít u sebe, v zahraničí ano).
 • Nebudou se vydávat velké technické průkazy, jen ORV (osvědčení o registraci vozu).
 • Povinnost uzavřít PR pro vozidla rychlejší ne 25 km/h a vážící přes 25 kg.
  • elektrokoloběžky, segwaye, golfová vozítka
  • zahradní traktůrky, pracovní stroje
  • sněžné skútry a rolby
 • Aktuálně bude zákon na projednání v Senátu ČR dne 22.1.2024, následně musí podepsat prezident ČR a pak proběhne zveřejnění ve Sbírce zákonů. Účinnost se očekává k 1.4.2024.


Stavební spoření – změna od 1.1.2024

 • Státní podpora se snižuje na 5 % ročně, a to jak u nových, tak stávajících smluv.
 • Nejvýše lze získat státní podporu z částky 20.000,-/ročně, tedy při spoření cca 1.700,-/měs. Maximální státní podpora se sníží z 2.000,- na 1.000,-/ročně.


Poplatek za předčasné splacení hypotéky – změna od 1.9.2024

 • V platnosti je nový zákon od 1.1.2024 jehož součástí je i nové určení, jak se budou počítat poplatky za předčasné splacení hypoték.
 • Tato část má odloženou účinnost o 8 měsíců od vyhlášení zákona, takže bude platit od 1.9.2024.
 • Výše náhrady nákladů banky nesmí přesáhnout 0,25 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru za každý započatý rok zbývající do konce fixace, nejvýše však 1 %.
 • Tyto poplatky se týkají hypoték sjednaných po 1.9.2024 a rovněž stávajících hypoték, které budou po tomto datu obnovovat fixaci na další období.
 • Pro stávající hypotéky resp. uzavřené do 31.8.2024 platí aktuální pravidla, poplatek za předčasné splacení mimo fixaci je pouze pár stokorun.

 


 

Očekávané snížení sazeb = pozitivní vítr pro dluhopisy!

3. listopadu 2023

Predikce výnosů pro dluhopisové fondy vypadá pro nejbližší cca 3 roky opravdu atraktivně. Obligacím se totiž daří v dobách vyšších úrokových sazeb (což je nyní) a při snižování sazeb ze strany Centrální banky (to se očekává).

Nyní se nacházíme v situaci, kdy se většina analytiků shoduje na tom, že proces postupného snižování sazeb ze strany ČNB započne pravděpodobně v závěru tohoto roku.

Výnos dluhopisu je tvořen tzv. kupónem, který si pro zjednodušení můžeme představit jako takový roční výnos, prezentovaný zpravidla v info listech daných fondů ve formě průměrného hrubého výnosu do splatnosti. Další část zhodnocení pak může přinést dluhopisům ještě růst samotné tržní hodnoty. Zde zase platí jednoduchá poučka, kde snížení úrokových sazeb = zvýšení tržní hodnoty dluhopisů.

A jak jsme na tom nyní? Za posledních 11 let sazby Centrální banky víceméně rostly. Připomeneme dobu, kdy se 2T repo sazba snižovala v listopadu 2012 z hodnoty 0,25 % na 0,05 %. V kontextu dnešní doby, ve které je 2T repo sazba na hodnotě 7 %, těžko představitelné, že? Inflace se zřejmě dostává pod kontrolu a její hodnota za září 2023 dosáhla 6,9 %. To vše nasvědčuje tomu, že v nejbližší době přistoupí ČNB ke snižování sazeb. Je zde tedy velmi zajímavá doba právě pro dluhopisové fondy. Ty by měly z tohoto faktu zajímavě profitovat ve formě růstu tržní hodnoty dluhopisů v portfoliích jednotlivých fondů.

Jaké mají aktuálně hrubé roční výnosy do splatnosti vybrané dluhopisové fondy z naší nabídky?

Conseq Dluhopisový

7,49%

J&T Bond

7,50%

Conseq Korporátní dluhopisy

8,34%

GI Korporátní dluhopisy

9,63%

Conseq Vysoce úročené dluhopisy

11,34%

Conseq Dluhopisy Nové Evropy

14,94%

 

Pokud budete mít zájem dozvědět se více o možnosti investic do dluhopisových fondů a rizicích s tím spojených, tak jsme vám plně k dispozici.

Inflace, HDP, mzdy 

 

 

 

Důchody 

Dříve se říkalo, že každý pracující člověk si na svůj důchod vydělá během svého produktivního věku a že mladší zajistí důchody starším. Tyto poučky již bohužel přestaly platit. Demografický vývoj je neúprosný a tvorba zdrojů pro důchody zaostává. Je proto důležité nespoléhat se na stát: ten Vám kvalitní důchod již zajistit nemůže. Roste tedy úloha individuální péče o svůj poproduktivní věk. 

Je nezbytné pravidelně odkládat část svého příjmu stranou, do dlouhodobých spořicích programů. Ty dokážou při dostatečné délce fungování generovat zdroje, které po Vašem odchodu do důchodu snížení Vašeho příjmu nahradí. 

Důchodový systém – prognóza vývoje do doku 2066 

Podle prognózy Českého statistického úřadu z roku 2010 dojde k rapidnímu zhoršení finanční soběstačnosti důchodového systému ČR. Problém spočívá v tom, že tzv. průběžný systém (PAYG), založený na solidaritě mladší generace se staršími ročníky, přestal fungovat. Prostředky generované systémem nestačí na úhradu nákladů na důchody již dnes. Počet důchodců se bude do roku 2055 stále zvyšovat (viz tabulka níže) a zároveň se bude snižovat počet práceschopných osob (viz grafy věkové skladby obyvatelstva). Dnes připadá jeden důchodce na dva aktivně pracující, ale tento poměr se zhorší až na neúnosnou hranici 1:1. 

Z pohledu státu je přijatelným řešením minimalizace růstu důchodů: poměr důchodu k průměrné mzdě poklesne až na 35 % v roce 2035 (a to za předpokladu, že budou realizovány všechny reformy penzijního systému). Propad životní úrovně při nástupu do starobního důchodu o 65 % bude citelný. 

Proto je důležité nespoléhat na stát a tvořit si takovou vlastní finanční rezervu, která propad příjmu vyrovná. Znamená to odkládat si po celou dobu své aktivní činnosti stranou asi 10 % pracovního příjmu. Konkrétních možností řešení je celá řada. Pomůžeme Vám při jejich výběru.