slider
Slider
Šipka

O nás

 

Naším posláním je být celoživotním průvodcem a ochráncem klientů v rychle se měnícím světě financí

 

Naše podnikání stavíme na těchto hodnotách:

1) čestnost
Ctíme férový přístup při uzavírání obchodů - otevřeně a na základě faktů (zejména čísel) klientům sdělujeme, které smlouvy jsou pro ně výhodné a které nikoli

2) odbornost
Všichni naši konzultanti jsou vysoce kvalifikovaní profesionálové, mají veškeré povinné certifikace/zkoušky, pravidelně se vzdělávají a zpravidla mají mnohaletou praxi

3) flexibilita
Jsme si vědomi toho, že vyřízení přání a požadavků klienta je důležité a někdy urgentní. Dokážeme se jednáním časově přizpůsobit a požadavky vyřídit prioritně

4) srozumitelnost
Finanční smlouvy jsou pro většinu klientů velmi složité. Snažíme se vše jednoduše vysvětlit tak, aby tomu klienti rozuměli a dávalo jim smysl, proč danou smlouvu využívají.

5) lidskost
Naši klienti se nemusí bát, že na jednání dorazí namyšlený "kravaťák", ale zkrátka odborník s mírou empatie a pochopení, který se jim bude snažit pomoci s realizací jejich přání.

Historie firmy

Připomeňte si s námi, čím jsme prošli od založení firmy až do dnešních dnů.

2002 - Založení společnosti. Dne 20. 6. 2002 byla ALFA Finance, s. r. o., zapsána do obchodního rejstříku.

2003 - U Komise pro cenné papíry jsme získali registraci na zprostředkování investic.

2004 - Otevřeli jsme úvěrové centrum, specializované pracoviště na zpracování úvěrů na bydlení.

2006 - ALFA Finance obdržela od finančních subjektů několik ocenění „významný partner“, a to zejména v produkci životního pojištění a úvěrů na bydlení (viz ocenění finančních domů).

2010 - Bylo stvrzeno naše partnerství se společností ST Consult, s. r. o.

2011 - ALFA Finance získala za vysokou kvalitu při poskytování služeb další ocenění od finančních partnerů. Vysoce hodnocena byla zejména její práce v oblasti zprostředkování hypoték a pojišťovnictví (viz ocenění finančních domů).
V prosinci téhož roku se s ALFA Finance spojila poradenská společnost Prášek F.B.T., s. r. o.

2012 - ALFA Finance oslavila 10 let úspěšného fungování společnosti. Náš desátý rok byl zakončen obratovým růstem 53 % (měřeno interním obratovým koeficientem – počtem bankovních jednotek).

2013 - ALFA Finance spouští jako jedna z prvních finančně-poradenských společností pro své klienty možnost uzavřít
si cestovní pojištění on-line, přes webové stránky (cestovní pojištění online).

2014 - Úvěrové centrum na centrále se přestěhovalo do prostorů s vlastním vchodem přímo ze Škroupovy ulice,
aby bylo blíže klientům.

2015 - ALFA Finance má přes 30 000 spokojených klientů. V rámci přizpůsobování se poptávce klientů na on-line aplikace a možnosti operativnější informovanosti ALFA Finance zcela přepracovala svoje webové stránky.

2018 - ALFA Finance vstupuje do významného partnerství se společností RENOMIA. Díky tomuto partnerství významně posiluje svou pozici na trhu zprostředkování pojištění, získává sofistikované pojistné softwary a speciální pojistné produkty pro klienty.

2020 - dne 30.12.2020 ALFA Finance uzavřela partnerství se společností SAB Servis v oblasti zprostředkování úvěrů.
To vše znamená zvýšení kvality služeb v oblasti úvěrů, využívání kvalitního software na srovnání úvěrů a silnější pozici
u bank při vyjednávání úrokových sazeb pro klienty.


2021 - dne 1.7.2021 se ALFA Finance přestěhovala do nově postavené moderní administrativní budovy
v Purkyňově 15, Plzeň.

2022 - dne 20.6.2022 jsme oslavili významné výročí v historii fungování naší společnosti - ALFA Finance 20 let na trhu.

V naší bohaté historii jsme prošli několika růstovými roky a rozšířili působnost firmy do mnoha měst České republiky. ALFA Finance se postupně stala silnou obchodní značkou, a to jak u finančních partnerů, tak zejména u našich klientů.

Management

Aleš MenšíkAleš Menšík, Ph.D., DBA        jednatel

Dráhu ve finančním poradenství odstartoval v roce 1997. Od té doby ušel společně s kolegy obrovský kus ne vždy jednoduché cesty naplněné profesním zdokonalováním a budováním firmy. Mezi významné úspěchy řadí především několik desítek tisíc klientů, z nichž se mnozí opakovaně ke společnosti ALFA Finance vracejí.

To všechno by ale nebylo možné bez kvalitního a spolehlivého týmu lidí, kteří tvoří hlavní pilíře společnosti. Velkou radost má proto z každého dílčího úspěchu svých spolupracovníků. Za dobu fungování firmy by se mohlo zdát, že ji stačí řídit na dálku z kanceláře, ale to rozhodně není Alešův styl. Stále je možné ho potkat při jednání s klienty, na které si rád udělá čas a věnuje jim osobní péči.

Dalším důležitým stavebním kamenem v každé firmě je důvěra a ve finančnictví to platí dvojnásob. Dlouholetá důvěra klientů, kterou si ALFA Finance drží, je pro Aleše největší odměnou a také obrovskou motivací.

Domnívá se, že pro správné fungování společnosti jsou důležité nejen zkušenosti, ale také odbornost. Proto sám absolvoval několik vzdělávacích programů, jako např. Mercuri International, KFP, Dale Carnegie a další. Zárukou nejvyšší kvality finančního plánování dle evropských standardů je vzdělávání u EFPA, které zakončil získáním titulu EFA (European Financial Advisor). Je absolventem manažerského studia u LIGS University s titulem MBA (Master of Business Administration) a nejvyššího vzdělání dosáhl získáním titulu Ph.D. (Doctor of Philosophy) a DBA (Doctor of Business Administration).


Co pro něj ALFA Finance znamená? Zodpovědnost, rodinu, přátelství, životní cíl, obrovskou budoucnost, ale také business, který pomáhá mnoha lidem ve firmě i mimo ni ke splnění cílů, přání a snů.

Životní motto: Ten, kdo celý den pracuje, nemá čas vydělávat peníze. John Davison Rockefeller

 

Petr Votápek, regionální ředitel

Pracovat ve finančním světě začal v roce 1998. Tehdy ještě v jiné firmě. Chybělo mu však pružné a bezproblémové zázemí s osobitým duchem. To našel až v roce 2005 ve firmě ALFA Finance. 

„Klientům se snažím radit vždy tak, jako by šlo o mé vlastní finance. Jsem rozhořčený nad neuvěřitelnými praktikami poradců z některých firem, na které při své práci občas narážím. Musíme pracovat tak, abychom se svým klientům mohli podívat do očí teď, ale i za deset let. "Umět se vžít do role klienta a umět mu co nejlépe poradit." To patří podle něj k nejdůležitějším dovednostem profesionálního konzultanta. Stejné požadavky klade i na tým lidí, který vede již dlouhá léta.

Posledních pár let se jeho velkým koníčkem stal motocykl. O rok později se k němu přidala manželka a od letošního roku jezdí už i jeho dcera. Chvíle strávené na rodinných moto-výletech považuje za jedny z nejkrásnějších.

Co pro něj znamená ALFA Finance? Společnost, která si dlouhodobě vybrala správný směr v přístupu jak ke svým klientům, tak i spolupracovníkům. Profesionální firma, ve které zároveň vládne i dobrá nálada, a proto se rád účastní
i četných mimopracovních aktivit.

 

 

 

 

Podporujeme

Již řadu let pravidelně pomáháme některým neziskovým organizacím a jednotlivcům...

ALFA Finance přispěla na koupi ,,Hand biku"

Moc děkujeme všem kolegům z ALFA Finance, kteří přispěli naší dlouholeté kamarádce a klientce Daniele J. na koupi hand biku. Danča skončila na vozíčku po těžké autonehodě před 15 lety. Nyní má spokojenou rodinu a dvě malé holčičky, které rády jezdí na kole. Hand bike umožní jejich mamince jezdit s nimi! Šek byl předán na Reprezentačním plesu v rámci charitativní podpory Plzeňského kraje... Dančo, přejeme mnoho prima cyklo kilometrů!!!

Na fotce Daniela J. s jednatelem ALFA Finance Alešem Menšíkem.

 

Alfáci přispěli na charitativní sbírku Plzeňské kraje

Druhým projektem, na nějž Alfáci přispěli částí z vybraných peněz z dobročinné tomboly na novoročním večírku, je Charitativní sbírka Plzeňského kraje na pomoc konkrétním postiženým spoluobčanům.
Celková vybraná částka byla rozdělena mezi postižené občany a šeky jim osobně předal hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs v sobotu 27.2.2016 na Reprezentačním plesu Plzeňského kraje.

 


ALFA Finance podpořila projekt "Obědy pro děti"

Na novoročním večírku ALFA Finance 8. ledna 2016 se konala již tradiční tombola, jejíž výtěžek následně putuje na charitavní projekt. Letos jsme podpořili projekty dva. Tím prvním jsou "Obědy pro děti", který zaštiťuje obecně prospěšná společnost "women for women".

Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá až trvalá, které nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem. Pomoc se poskytuje prostřednictvím základních škol.


ALFA Finance darovala 6 mobilů dětem z dětských domovů na jejich setkání pořádaném Plzeňským krajem

V sobotu 6. června 2015 Plzeňský kraj pořádal pravidelné Setkání dětských světů pro děti z dětských domovů a širokou veřejnost. Letos na vodě a to na Hracholuské přehradě. ALFA Finance zajistila pojištění této akce a navíc slaví 13. narozeniny. Proto pro děti připravila soutěž o 13 cen. Soutěž v malování byla o 6 mobilů a dalších 7 cen a byla určena dětem z dětských domovů. Celkem přes 60 dětí odevzdalo do soutěže svoje obrázky.

Setkání dětských světů 2015

 

ALFA Finance podpořila charitativní sbírku Plzeňského kraje na pomůcky pro postižené

Sbírka vyvrcholila předáním šeků na plesu Plzeňského kraje, který je tradičně spojený s charitou. Letos se od dárců, k nimž se připojila také ALFA Finance, vybrala na pomůcky pro postižené rekordní částka, a to 368 000 korun. Přímo na hlavním sále pak šeky převzali osobně nebo v zastoupení z rukou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse čtyři obdarovaní z celkového počtu devíti osob, mezi něž bude částka rozdělena. Jsme rádi, že jsme byli nápomocni dobré věci.

Charitativní akce na plesu Plzeňského kraje 

 

Kmotrovství geparda súdánského v Zoologické a botanické zahradě města Plzně

Na našem Novoročním večírku předal jednatel společnosti ALFA Finance Aleš Menšík mluvčímu Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martinu Vobrubovi šek v hodnotě 30 000 Kč na roční adopci geparda súdánského.

Předání šeku  

 

Dětský domov Měcholupy

Také děti z domova v Měcholupech rády sportují. Finanční pomoc od ALFA Finance zpravidla směřuje na nákup sportovních pomůcek a na letní tábory. Např. na pobyt na westernovém ranči či na letní cyklistický tábor.

 

Mladí hokejisté Kohouti Tábor

Finančně jsme pomohli mladým hokejistům HC Kohouti Tábor. Každý, jehož děti provozují nějaký sport, ví, jak finančně náročné to může být: sportovní vybavení, různé poplatky, cestování za sportem... Proto jsme se rozhodli pomoci mladým nadějným hokejistům z Tábora.

Kluci (nejmladší z nich jsou narozeni v roce 2006) se každý měsíc účastní nějakého turnaje. Jsou velice úspěšní: z každého si odvážejí medaili. Jejich největším úspěchem je zlatá medaile z posledního turnaje v Českých Budějovicích.

 

Dětský domov Horšovský Týn

Největším bohatstvím každého dítěte je rodičovská láska a péče. Ne všechny děti to bohužel ve svém životě poznají. Dětem z Horšovského Týna pomáháme alespoň k tomu, aby mohly zažít aktivity, které jsou pro ostatní děti běžné.

 

Dětský domov Měcholupy - Poděkování 2012

Také děti z domova v Měcholupech rády sportují. Finanční pomoc od ALFA Finance zpravidla směřuje na nákup sportovních pomůcek a na letní tábory, např. na pobyt na westernovém ranči či letní cyklistický tábor.

 

 

Dětský domov Měcholupy - Poděkování 2011

 

Dětský domov Měcholupy - Poděkování 2009

 

 

Příspěvek na koupi invalidního vozíku

Většina z nás má zdravou páteř a schody pro nás nepředstavují žádnou překážku. Ti, kteří takové štěstí bohužel nemají, velmi ocení bezbariérové přístupy, kvalitní zdravotní pomůcky i pomoc druhých.
Ne každý ví, že invalidní vozík může stát stejně jako velmi drahé cyklistické kolo, nebo se svou cenou může přiblížit dokonce i ceně automobilu. I cestou této pomoci se ALFA Finance vydala.

 

 

Junior basketbalistky Klatovy

Jako poděkování za finanční pomoc se objevilo logo ALFA Finance na dresech mladých basketbalistek z Klatov. Hrát je můžeme vidět v České republice, ale i v zahraničí. V březnu 2013 se s velkým úspěchem zúčastnily týdenního mezinárodního turnaje ve Vídni, odkud si přivezly bronzové medaile.

 

Ke stažení

Prohlášení k e-mailu – Disclaimer

Není-li výslovně z naší strany uvedeno jinak, není tato e-mailová zpráva ani žádný z případně připojených souborů samostatně ani ve svém souhrnu nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou, ani jakýmkoliv jiným právním jednáním společnosti ALFA Finance s.r.o., ať již jejím vlastním jménem, nebo jménem kteréhokoliv z jejích smluvních partnerů, a to bez ohledu na obsah či označení této zprávy nebo jejích příloh.

Pokud by tato zpráva nebo kterákoliv z jejích příloh vykazovala obsahové náležitosti jakéhokoliv právního jednání konkrétní osoby, jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení či dokument, a to i pokud tak není výslovně označen.

Tato e-mailová zpráva a její případné přílohy mohou obsahovat důvěrná sdělení chráněná zákonem a je určena pouze výše uvedenému adresátu. Jestliže nejste jejím adresátem, nemáte oprávnění obsah této zprávy nebo jejích příloh jakkoliv zveřejňovat, předávat dalším osobám, kopírovat či shromažďovat.

Pokud máte za to, že jste tuto zprávu obdržel omylem, oznamte prosím tuto skutečnost odesílateli a zprávu včetně případných příloh poté neprodleně vymažte.

ALFA Finance s.r.o. nenese odpovědnost za bezchybný a úplný přenos obsahu této zprávy a jejích příloh, ani za případné zpoždění nebo přerušení jejich doručení adresátovi.

 

Investiční upozornění

Tento dokument je vytvořen ve smyslu ust. § 15d zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a slouží k informování zákazníků o investičních službách, které Zprostředkovatel poskytuje, investičních nástrojích, kterých se může investiční služba týkat a o navrhovaných strategiích pro investování, o možných rizicích, která mohou být s požadovanou investiční službou, investičním nástrojem nebo strategií spojena a o možných zajištěních proti nim, a o tom, zda je požadovaný investiční nástroj určen pro profesionální nebo neprofesionální zákazníky.

Investiční upozornění v PDF: stáhnout

 
Kategorizace zákazníků

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů má společnost zavedena následující pravidla pro kategorizaci zákazníků, kterým poskytuje investiční služby.

Kategorizace zákazníků v PDF: stáhnout

 

Pravidla řízení střetu zájmů

Společnost jako investiční zprostředkovatel ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů; samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření ve smyslu zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů; samostatný zprostředkovatel pojištění ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů; samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu příslušných úředních sdělení ČNB uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti

Pravidla řízení střetu zájmů v PDF: stáhnout

 

Reklamační řád

Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků a potenciálních zákazníků.

Reklamační řád v PDF: stáhnout

 

Spotřebitelské úvěry - informace pro spotřebitele

ALFA Finance, s.r.o. vystupuje jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, společnosti SAB servis, s. r. o., IČ 24704008, se sídlem Jungmannova 748/30, Praha 1, 110 00 Nové město.

Informační list SAB servis - spotřebitelské úvěry: stáhnout

 

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů klientů

Cílem tohoto dokumentu je v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, informovat o tom, jak společnost ALFA Finance, s.r.o. v souvislosti s poskytováním finančních služeb zpracovává osobní údaje svých klientů.

Informace o zpracování osobních údajů klientů v PDF: stáhnout

 

Fotogalerie

Pokud chcete vidět více fotografií, podívejte se na náš Facebook.

     

Oslava 13. narozenin ALFA Finance, 2015   Týdenní pobyt na Krétě, 2015

Charitativní ples Plzeňského kraje   Stali jsme se kmotry geparda súdanského

Novoroční večírek, 2015   Výroční konference v Alfrédově, 2014

ALFA na jachtách v Pirovaci   Návštěva Budapešti

Alfáci byli ve Stubai   Plavba po Středozemním moři

Novoroční večírek 2013   ALFA Finance v Istanbulu - 2012

Alfáci v Barceloně - 2011   Kuba - 2010

Dubai - 2008   Egypt - 2007

Egypt - 2006   Brazílie - 2005