Slider
Šipka

Povinné informace

Reklamační řád

Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků a potenciálních zákazníků.

Reklamační řád platný od 11.5.2022: stáhnout

Archiv:

Reklamační řád platný od 1.1.2021 do 10.5.2022: stáhnout

Reklamační řád platný od 1.4.2020 do 31.12.2020: stáhnout

Reklamační řád platný od 1.9.2019 do 31.3.2020: stáhnout

Reklamační řád platný od 3.1.2018 do 31.8.2019: stáhnout

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů klientů

Cílem tohoto dokumentu je v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, informovat o tom, jak společnost ALFA Finance, s.r.o. v souvislosti s poskytováním finančních služeb zpracovává osobní údaje svých klientů.

Informace o zpracování osobních údajů klientů v PDF: stáhnout

SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH POJIŠŤOVEN

 

Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČ: 03450872

Direct pojišťovna, a.s., IČ: 25073958

Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956

INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka, IČ: 28225619

Komerční pojišťovna, a.s., IČ: 63998017

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, IČ 03926206

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, IČ 40763587

Pillow pojišťovna, a.s., IČ: 04257111

UNIQA pojišťovna, a.s, IČ: 49240480

Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, IČ: 24263796

 

 

Stav platný od 1. 9. 2021

 

Archiv:

Seznam spolupracujících pojišťoven platný od 1.2.2019 do 30.11.2019: stáhnout

Seznam spolupracujících pojišťoven platný od 1.12.2019 do 20.12.2019: stáhnout

Seznam spolupracujících pojišťoven platný od 21.12.2019 do 17.1.2021: stáhnout

Seznam spolupracujících pojišťoven platný od 18.1.2021 do 31.8.2021: stáhnout

Pravidla řízení střetu zájmů

Společnost jako investiční zprostředkovatel ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů; samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření ve smyslu zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů; samostatný zprostředkovatel pojištění ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu příslušných úředních sdělení ČNB uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti

Pravidla řízení střetu zájmů platná od 1.1.2021: stáhnout

Archiv:

Pravidla řízení střetu zájmů platná od 1.4.2020 do 31.12.2020: stáhnout

Pravidla řízení střetu zájmů platná od 1.9.2019 do 31.3.2020: stáhnout

Pravidla řízení střetu zájmů platná od 3.1.2018 do 31.8.2019: stáhnout

Investiční upozornění

Tento dokument je vytvořen ve smyslu ust. § 15d zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a slouží k informování zákazníků o investičních službách, které Zprostředkovatel poskytuje, investičních nástrojích, kterých se může investiční služba týkat a o navrhovaných strategiích pro investování, o možných rizicích, která mohou být s požadovanou investiční službou, investičním nástrojem nebo strategií spojena a o možných zajištěních proti nim, a o tom, zda je požadovaný investiční nástroj určen pro profesionální nebo neprofesionální zákazníky.

Investiční upozornění v PDF: stáhnout

Kategorizace zákazníků

Dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů má společnost zavedena následující pravidla pro kategorizaci zákazníků, kterým poskytuje investiční služby.

Kategorizace zákazníků platná od 1.5.2020: stáhnout

Archiv:

Kategorizace zákazníků platná od 3.1.2018 do 30.4.2020: stáhnout

SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ DLE ZÁKONA
O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

 

Conseq Investment Management, a.s., IČ: 26442671

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČ: 43873766

J&T BANKA a.s., IČ: 47115378

TESLA investiční společnost, a.s., IČ: 47115378

 

Stav platný od 1. 1. 2019

Spotřebitelské úvěry - informace pro spotřebitele

ALFA Finance, s.r.o. vystupuje jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, společnosti SAB servis, s. r. o., IČ 24704008, se sídlem Jungmannova 748/30, Praha 1, 110 00 Nové město.

Informační list SAB servis - spotřebitelské úvěry: stáhnout

Informace o přístupu k udržitelnosti v oblasti finančních služeb (SFDR)

Cílem je transparentně informovat zájemce o služby společnosti ALFA Finance, s.r.o. nebo zákazníky Společnosti o přístupu Společnosti k otázkám udržitelnosti v oblasti finančních služeb, a to v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „Nařízení SFDR“), které je účinné od 10. března 2021 (s výjimkou určitých ustanovení).

Informace o přístupu k udržitelnosti v oblasti finančních služeb (SFDR) od 1.4.2021: Stáhnout