Slider
Slider
Šipka

Majetek a odpovědnost

 

Pojištění domů, bytů a domácností

Mnohé ztráty dokážeme vyrovnat ze svých úspor, pokud se ale týkají celé domácnosti, rodinného domu, chaty nebo chalupy, jejichž cena běžně dosahuje statisícových až mnohamilionových hodnot, už to však nemusí být tak jednoduché. Roční výše pojistného na movitý i nemovitý majetek bývá přitom v poměru k jeho hodnotě překvapivě nízká.

Nejčastější pojistná rizika:

• škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
• škody způsobené živlem
• škody vodou z vodovodního zařízení
• vandalizmus
• přepětí v elektrické síti
• krádež vloupáním, loupež

Naši konzultanti mají i v oblasti majetkových pojištění nemalé zkušenosti. Věnovat jejich doporučení optimálního pojistitele trochu času může v konečném důsledku znamenat ušetřit si nemalé strasti v dobách, kdy nám osud nebude právě nakloněn.

Pojištění občanské odpovědnosti

Občas se to stane každému z nás: vytopíme souseda, něco rozbijeme, zaviníme na kole či jako chodec dopravní nehodu. Jestli chcete rodinný rozpočet před následky svých karambolů uchránit, raději se proti nim pojistěte. Přesněji řečeno: pořiďte si pojištění odpovědnosti.

Nejčastější pojistná rizika:

• při rekreaci a zábavě
• při chůzi, cyklistice a jízdě na koni
• při rekreačních sportech
• domácím a hospodářským zvířectvem
• legálně drženou zbraní s výjimkou výkonu práva myslivosti

Dřív než se k tomu odhodláte, měli byste mít alespoň základní přehled o tom, který druh odpovědnostního pojištění se právě pro Vás hodí. A právě se všemi možnostmi Vás naši odborní konzultanti seznámí a navrhnou pro Vás to nejlepší řešení a to nejen z hlediska poměru mezi pojistným a šíří pojistného krytí, ale i s ohledem na Vaši spoluúčast při případné pojistné události.

Pojištění odpovědnosti v zaměstnání

Můžeme také způsobit škodu svému zaměstnavateli (ztráta, rozbití, nehoda…). Klidný zůstává v takových situacích ten, kdo má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, lidově nazývanou „pojistka na blbost“.

Většinou pojištění kryje tato rizika:

• újmu na zdraví
• škody na majetku
• finanční škody

Speciální kategorií pojištění odpovědnosti za škodu je tzv. profesní pojištění odpovědnosti (např. pro lékaře či advokáty) a pojištění odpovědnosti podnikatelů (např. pro řemeslníky).

Vybereme pro Vás nejlepší variantu, a to nejen z hlediska poměru mezi pojistným a šíří pojistného krytí, ale i s ohledem na Vaši spoluúčast při případné pojistné události.

Pojištění právní ochrany

• Měli jste někdy problém s reklamací zakoupeného zboží?
• Nechce Vám dlužník vrátit Vaše peníze?
• Dostali jste pokutu, která je neopodstatněná nebo neadekvátní?
• Museli jste řešit důsledky dopravní nehody, kterou jste zavinili?
• Dal Vám zaměstnavatel výpověď z pracovního poměru protiprávně?

Ať jste již popsané situace zažili, nebo pociťujete jejich riziko jako reálné, vězte, že na současném trhu pro Vás existuje dobré řešení. Je jím právní ochrana, poskytovaná naprostými profesionály 24 hodin denně na území celé Evropy. Pro popis takové služby se u ALFA Finance hodí úsloví „za málo peněz hodně muziky“: plný právní servis můžete mít k dispozici již za neuvěřitelnou cenu 10 Kč/den.

Pojištění je určeno pro fyzické i právnické osoby, které chtějí zmírnit finanční dopad právních sporů. Je sjednáváno za účelem eliminování finančních nákladů vynaložených na obhajobu vlastních práv v případě nahodilých právních sporů. Pojistnou ochranu pojištěný ocení zejména při prosazování svých právních zájmů vůči ekonomicky silnějším subjektům.

V případě pojištění právní ochrany má pojištěný na své straně silného partnera pro hájení vlastních práv. Kromě krytí finančních nákladů vynaložených na obhajobu právních sporů využívá pojištěný i silnou vyjednávací pozici pojistitele vůči protistraně. Často lze tak některým sporům zcela předejít.

Pojistná ochrana zahrnuje bezplatné právní poradenství pojistitele v případě hrozícího sporu i v případě sporu již vzniklého, náklady na mimosoudní prosazování oprávněných zájmů pojištěné osoby i náklady soudního řízení.

Pojištění rekreačních objektů

Chataření a chalupaření je český fenomén, který nemá ve světě obdoby. Tato tradice neskomírá. Jako druhé bydlení slouží půl milionů objektů.

Dobrá pojistka je základ, jak si druhým bydlením udělat víc radosti, než starostí. U chaty či chalupy přitom platí stejné pravidlo, jako u pojištění bytu či rodinného domu.  Je možné sjednat dva produkty. Jedna pojistná smlouva ochrání stavbu rekreačního objektu a druhá pojistka pak chrání vybavení rekreační domácnosti. Slevy pojišťovny poskytují, když se nějakou dobu chatě či chalupě nic nestane, případně i tehdy, jestliže majitel platí pojistné najednou za celý rok.

Nejčastější pojistná rizika:

• škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
• škody způsobené živlem
• škody vodou z vodovodního zařízení
• vandalizmus
• přepětí v elektrické síti
• krádež vloupáním, loupež

Naši specialisté Vám pomohou s výběrem toho správného pojištění.

Asistenční služby při pojištění majetku

Asistenční služby jsou významným doplňkovým připojištěním, z nichž některé pojistitelé poskytují bezplatně, a to do určitého předem sjednaného limitu. Asistenční služby fungují po dobu 24 hodin denně, každý den v roce.

Celkový rozsah asistenčních služeb v období pojistného roku je většinou omezen horní hranicí pojistného plnění a někdy i četnostní použití této služby po dobu trvání pojištění. Rozsah nabízených asistenčních služeb je velmi různorodý a při výběru pojistitele by toto připojištění mělo hrát svou roli.

Nejčastěji asistenční zahrnují:

• náhlá a nepředvídatelná havárie (na instalaci, na vytápěcím systému, rozbitá okna atd.)
• porucha (zablokování vstupních dveří do bytu či ztráta klíčů, porucha kotle v topné sezóně atd.)
• událost, která může vyvolat vznik nebo zvětšení rozsahu následků škody
• servis domácích spotřebičů

Naši finanční konzultanti Vám rádi předají svoje zkušenosti s různými asistenčními službami.

Okamžitá platnost při platbě kartou:

 


• krytí léčebných výloh až do výše 500.000.000,- Kč !!!
• odpovědnost za škodu do výše 25.000.000,- Kč
• a mnoho dalších připojištění na výběr (storno zájezdu, pojištění zavazadel, úrazu, zpoždění letů....)

Doporučujeme variantu EXCELENT - krytí na Covid 19 s limitem 25.000.000,- Kč kdekoli na světě

Sjednejte si jej během 4 minut on-line a cestujte bez starostí!

 

ČSOB pojišťovna

• krytí léčebných výloh až do výše 100.000.000,- Kč !!!

• odpovědnost za škodu do výše 30.000.000,- Kč

• pokud jedete lyžovat do zahraničí, tak nezapomeňte zakliknout připojištění "zimní sporty"

• a mnoho dalších připojištění na výběr (storno zájezdu pouze se spoluúčastí 10%, pojištění zavazadel, úrazu, zpoždění letů....)

Doporučujeme variantu Premiant

Sjednejte si jej během 4 minut on-line a cestujte bez starostí!

 

Obecné informace spotřebiteli o hlavních parametrech určujících pořadí zobrazovaných nabídek