Slider
Slider
Šipka

Pojištění osob

 

Životní pojištění

Nezáleží na tom, zda životní pojistku potřebujete jako krytí k hypotéce či jinému úvěru, nebo chcete prostě zajistit svou rodinu pro případ nešťastných událostí. Spočítáme pro Vás optimální pojistnou částku pro případ úmrtí z jakýchkoli příčin, rizika invalidity, hospitalizace, trvalých následků po úrazu a pro zajištění dostatečných denních dávek při pracovní neschopnosti (způsobené jak úrazem, tak nemocí). Zajistit lze i stále žádanější pojistné krytí vážných nemocí a mnoho dalšího.

V nejvhodnější variantě životního pojištění, kterou Vám nabídneme, se odrazí Vaše jedinečnost: podstatnými faktory jsou nejen povolání, věk či sportovní činnost, ale třeba i Vaše výška a váha.

Úrazové pojištění

Jestliže Vás stihne jakýkoli úraz, pak ani to nejvýhodnější úrazové pojištění vám nedokáže vrátit zdravotní stav, nicméně během Vaší rekonvalescence by Vám mělo být schopno zajistit dosavadní standard. Zranění a úrazy se nedají naplánovat, jsou událostmi zcela nahodilými a my je můžeme ovlivnit pouze částečně.

S výběrem nejvýhodnější úrazové pojištění, které Vám pomůže následky zranění nést mnohem pohodlněji, Vám fundovaně poradí naši finanční konzultanti.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění může krýt řadu rizik, která mohou cestovatele potkat v zahraničí. V nejjednodušší verzi cestovní pojištění kryje léčebné výlohy a asistenční služby. Jen některé pojišťovny do základních rizik u cestovního pojištění řadí i pojištění úrazu a odpovědnosti.

Standardně je ale možné u většiny pojišťoven všechna tato rizika, jakož i připojištění zavazadel či rizikových sportů speciálně připojistit. Pojistné u cestovního pojištění souvisí s výší sjednaných pojistných limitů pro jednotlivá rizika a s místem, kde se budete pohybovat.

Využijte pojištění od Union pojišťovny, které Vám nabízí:

• krytí léčebných výloh BEZ LIMITU !!!
• odpovědnost za škodu do výše 2 500 000 Kč
• okamžitou platnost pojištění při platbě kartou

Sjednejte si během 3 minut cestovní pojištění on-line a cestujte bez starostí.

 

Daňové úspory

Stát podporuje zodpovědné chování i při uzavření smlouvy o životním pojištění. Zaplacené příspěvky na životním pojištění během roku snižují daňovou povinnost. Při měsíční úložce na životním pojištění 2 000 Kč se sníží daňový základ za celý rok o 24 000 Kč, což znamená daňovou úsporu 3 600 Kč (24 000 Kč x 15 %). Daňový odpočet u životního pojištění tak zvyšuje jeho atraktivitu.

Podmínky odpočtu jsou následující:

• započítává se pojistné zaplacené za rizika dožití a smrti
• klient je na smlouvě v pozici pojistníka a současně pojištěného
• smlouva je sjednána: minimálně na 60 měsíců (5 let) a minimálně do roku, ve kterém klient dosáhne 60 let věku
• smlouva neumožňuje výběry v průběhu trvání

Přispívá-li na Vaše pojištění zaměstanavatel jakoukoliv výší příspěvku je plným daňovým nákladem a je osvobozena od daně z příjmů. A do výše 50 000 Kč ročně je příspěvek osvobozen i od platby sociálního a zdravotního pojištění.

Dále při zhodnocení kapitálových rezerv nebo v případě investičního pojištění výnos podílových jednotek sice podléhá dani z příjmu, která má ovšem odloženou splatnost. Daň tak bude stržena až v okamžiku čerpání naspořených prostředků. Tím klient dosáhne při stejné úrokové míře vyššího zhodnocení vložených peněz, neboť také vydělává nadále i obnos, který by byl jinak odveden jako daň.

Ochotně Vám poradíme, jak postupovat při daňovém odpočtu.